O Nas

old-books

O Nas

Początki organizowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku przypadają na wiosnę 1945 roku. Organizowaniem zajęły się: Jadwiga Ekielska i Maria Kałkowa. Zaczątkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej, podobnie jak Powiatowej Biblioteki Publicznej były książki darowane przez mieszkańców. Były to księgozbiory skromne ilościowo i tematycznie.

Usługi biblioteczne

utworzono .

 

Świadczymy następujące usługi dla czytelników:

 

 • udostępniamy zbiory biblioteczne własne, na miejscu w czytelniach oraz wypożyczamy na zewnątrz,
 • prowadzimy obsługę informacyjną czytelników w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej,
 • udostępniamy bazy komputerowe i na CD-romach m.in. Przewodnik bibliograficzny, Bibliografię zawartości czasopism, Lex-Omega, Komentarze,
 • wykonujemy wydruki oraz kopie na nośnikach elektronicznych danych z baz komputerowych i Internetu,
 • prowadzimy punkt informacji o Unii Europejskiej,
 • sprowadzamy książki z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • umożliwiamy korzystanie z zasobów internetu w Punkcie Informatycznym,
 • świadczymy usługi reprograficzne ze zbiorów własnych i powierzonych,
 • udostępniamy kasety video zawierające filmy edukacyjne, bajki dla dzieci oraz ekranizacje utworów literackich (lektury szkolne),
 • wypożyczamy książki mówione - kasety magnetofonowe zawierające nagrania utworów literackich dla dorosłych i dla dzieci,
 • organizujemy szkolenia, praktyki dla studentów, lekcje biblioteczne,
 • prowadzimy działalność kulturalno-oświatową (wystawy, spotkania, konkursy, wykłady - imprezy okolicznościowe itp.).

 

Cennik:

 

 • Wydruk A4 (czarno – biały) za stronę – 0,50 zł
 • Wydruk A4 (kolor) za stronę – 2 zł
 • Wydruk A4 z bazy LEX za stronę  – 0,50 zł
 • Skanowanie A4 za przelot – 1 zł
 • Nagrywanie płyty CD-R, DVD (za sesję) – 7,50 zł
 • Wykonanie kserokopii formatu A4 – 0,20 zł
 • Wykonanie kserokopii formatu A4 podwójnej – 0,40 zł
 • Wykonanie kserokopii formatu A3 – 0,40 zł
 • Wykonanie kserokopii formatu A3 podwójnej – 0,80 zł

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Prawo do bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu mają wszyscy czytelnicy biblioteki legitymujący się kartą biblioteczną.

 

Świadczymy usługi reprograficzne ze zbiorów własnych i powierzonych (odpłatnie).

Uwaga :

 1. Przy zwiększonym stopniu trudności ksero, wydruku lub kopiowania zastrzega się prawo do indywidualnego uzgodnienia ceny za jedną kopię.
 1. Opłata za nagrania płyty CD, DVD nie obejmuje kosztów nośnika.
 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku informuje, iż w związku z organizowanymi promocjami, przy zachowaniu ustalonych warunków ceny za niektóre usługi mogą być niższe. Ceny te będą publikowane w cennikach promocyjnych.