Zbiory

old-books

Zbiory

Początki organizowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku przypadają na wiosnę 1945 roku. Organizowaniem zajęły się: Jadwiga Ekielska i Maria Kałkowa. Zaczątkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej, podobnie jak Powiatowej Biblioteki Publicznej były książki darowane przez mieszkańców. Były to księgozbiory skromne ilościowo i tematycznie.

Odpis zbiorów

utworzono .

Odpis zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku wraz z filiami stan na 31.12.2016 r.

Udostępniamy zbiory biblioteczne własne, na miejscu w czytelniach oraz wypożyczamy na zewnątrz.

book
 • MBP w Radomsku
 • Dział Udost. Zbiorów i Informacji
 • Czytelnia dla dorosłych
 • Oddział dla dzieci
 • Filia nr 1
 • Filia nr 2
 • Filia nr 3
 • Filia nr 4

 • Książki: 237 946 wol.
 • Czasopisma: 5 753 wol.
 • Zbiory specjalne: 10 647 wol.
 • W tym:
 • Fotosy, plansze: 104 wol.
 • Dokumenty kartograficzne: 7 wol.
 • Materiały audiowizualne: 10 435 wol.
 • Dokumenty elektroniczne: 101 wol.
 • Licencjonowane zbiory elektroniczne: 2 wol.

 

 • Książki: 121 294 wol.
 • Czasopisma: 5 626 wol.
 • Zbiory specjalne: 10 142 wol.
 • W tym:
 • Materiały audiowizualne: 9 978 wol.
 • Dokumenty elektroniczne: 53 wol.
 • Dokumenty graficzne: 104 wol.
 • Dokumenty kartograficzne: 7 wol.

 

 • Książki: 12 941 wol.
 • Czasopisma: 5 626 wol.
 • Zbiory specjalne: 9 805 wol.
 • W tym:
 • Materiały audiowizualne: 9 641 wol.
 • Dokumenty elektroniczne: 53 wol.
 • Dokumenty graficzne: 104 wol.
 • Dokumenty kartograficzne: 7 wol.
 • Licencjonowane zbiory elektroniczne: 2 wol.

 

 • Książki: 51 460 wol.
 • Czasopisma: 127 wol.
 • Zbiory specjalne: 473 wol.
 • W tym:
 • Materiały audiowizualne: 457 wol.
 • Dokumenty elektroniczne: 16 wol.

 

 • Książki: 20 319 wol.
 • Zbiory specjalne: 8 wol.
 • W tym:
 • Dokumenty elektroniczne: 8 wol.

 

 • Książki: 19 550 wol.
 • Zbiory specjalne: 8 wol.
 • W tym:
 • Dokumenty elektroniczne: 8 wol.

 

 • Książki: 15 027 wol.
 • Zbiory specjalne: 8 wol.
 • W tym:
 • Dokumenty elektroniczne: 8 wol.

 

 • Książki: 10 296 wol.
 • Zbiory specjalne: 8 wol.
 • W tym:
 • Dokumenty elektroniczne: 8 wol.