O Nas

old-books

O Nas

Początki organizowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku przypadają na wiosnę 1945 roku. Organizowaniem zajęły się: Jadwiga Ekielska i Maria Kałkowa. Zaczątkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej, podobnie jak Powiatowej Biblioteki Publicznej były książki darowane przez mieszkańców. Były to księgozbiory skromne ilościowo i tematycznie.

Historia Biblioteki

utworzono .

1

W latach międzywojennych sprawę rozwoju czytelnictwa publicznego traktowano jako jedne z najważniejszych środków wychowania i kształtowania świadomości obywatelskiej, dlatego też kładziono duży nacisk na tworzenie placówek bibliotecznych. W tym czasie nie zdołano jednak stworzyć w Radomsku biblioteki o statusie samorządowym. Istniały 54 biblioteki społeczne liczące 15 926 tomów i to one odgrywały w Radomsku kluczową rolę.

W roku 1938 przygotowano plan utworzenia w mieście publicznej samorządowej biblioteki. Niestety, wybuch II wojny światowej zniweczył te plany.

Początki organizowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku przypadają na wiosnę 1945 roku. Organizowaniem zajęły się: Jadwiga Ekielska i Maria Kałkowa.

Liczba woluminów wpisanych do inwentarza wyniosła 1200. Regularne udostępnianie książek czytelnikom nastąpiło w listopadzie 1945 roku. Obok Biblioteki Miejskiej zaczęto organizować również w 1945 roku Bibliotekę Powiatową w Radomsku, która na początku posiadała 898 tomów wpisanych do inwentarza. Głównym jej zadaniem było zorganizowanie sieci bibliotek gminnych w całym powiecie radomszczańskim oraz instruowanie osób prowadzących punkty biblioteczne.

Zaczątkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej, podobnie jak Powiatowej Biblioteki Publicznej były książki darowane przez mieszkańców. Były to księgozbiory skromne ilościowo i tematycznie.

2

Od momentu przejęcia opieki nad Biblioteką Miejską przez samorząd miejski, zaś nad Biblioteką Powiatową nadzoru Ministerstwa Oświaty następuje systematyczny wzrost zasobności księgozbioru obu bibliotek. Zmianę w funkcjonowaniu bibliotek wprowadziło rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie połączenia bibliotek powiatowych z miejskimi. Na mocy tego rozporządzenia z dwóch samodzielnych placówek – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, w lipcu 1957 roku powstała nowa placówka pod nazwą Powiatowa i Miejska Publiczna z nową siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej.

Niestety, trzy pomieszczenia, które zajmowała biblioteka były niewystarczające dla potrzeb biblioteki. Dopiero w 1959 roku udało się wygospodarować jeszcze jedno pomieszczenie, w którym zorganizowano pierwszą czytelnię.

3

Rozporządzenie rady Ministrów z 30 maja 1975 roku likwidujące powiat jako jednostkę administracyjną przyczyniło się do kolejnej reorganizacji biblioteki. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku przyjęła nazwę Miejska Biblioteka Publiczna. Do jej zadań obok zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta należał także – z upoważnienia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim – nadzór merytoryczny nad 44 bibliotekami wiejskimi w rejonie Radomska.

W roku 1977 została przez MBP przejęta biblioteka gminy Radomsko przy ulicy Spacerowej, która od tego momentu zaczęła pełnić rolę filii.

W roku 1980 udało się przenieść filię z ulicy Spacerowej do lokalu przy ulicy Batorego. W 1986 roku zostaje uruchomiona filia nr 2 przy ulicy Piastowskiej, w 1992 roku udaje się pozyskać lokal na utworzenie kolejnej, trzeciej filii przy ulicy Jagiellońskiej a w 1998 roku zostaje otwarta czwarta placówka filialna przy ulicy Brzeźnickiej.

Jednak główne wysiłki były kierowane na pozyskanie nowej siedziby dla biblioteki głównej, która nadal mieściła się przy ulicy Komuny Paryskiej. Postanowiono wówczas adaptować dla potrzeb Biblioteki zabytkowy obiekt przy ulicy Narutowicza 4, datowany na rok 1897, wybudowany i użytkowany przez przedwojennych właścicieli „Metalurgii”.

Uroczyste oddanie nastąpiło 3 czerwca 1993 roku. Natomiast we wrześniu 2001 roku oddano do użytku nowoczesny obiekt dobudowany do zabytkowej części.

4

Obecnie w siedzibie Biblioteki o powierzchni 1728 m kw. mieszczą się na parterze: wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych. Klimatyzowane piętro to czytelnia dla dorosłych, która liczy 80 miejsc, sala konferencyjna i Punkt Informatyczny. Biblioteka jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd i sanitariaty przystosowane dla ich potrzeb.

Wszystkie działy biblioteki są skomputeryzowane. Działalność merytoryczna odbywa się za pośrednictwem programu komputerowego „SOWA”.

historia1