Galeria

galeria-slider

Galeria

  Zaczątkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej, podobnie jak Powiatowej Biblioteki Publicznej były książki darowane przez mieszkańców. Były to księgozbiory skromne ilościowo i tematycznie.

  Od momentu przejęcia opieki nad Biblioteką Miejską przez samorząd miejski, zaś nad Biblioteką Powiatową nadzoru Ministerstwa Oświaty następuje systematyczny wzrost zasobności księgozbioru obu bibliotek.

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego - zdjęcia

utworzono .