Aktualności

books

Aktualności

  Obecnie w siedzibie Biblioteki o powierzchni 1728 m kw. mieszczą się na parterze: wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych. Klimatyzowane piętro to czytelnia dla dorosłych, która liczy 80 miejsc, sala konferencyjna i Punkt Informatyczny.

Biblioteka jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd i sanitariaty przystosowane dla ich potrzeb.

Pielęgnujemy pamięć o Wisławie Szymborskiej - Konkurs literacki

utworzono .

Konkurs literacki „Z Wisławą Szymborską spotkanie w wierszu” pod honorowym patronatem: Fundacji Wisławy Szymborskiej, Starosty Powiatu Radomszczańskiego, Prezydenta Miasta Radomsko, Niezależnej Telewizji Lokalnej Radomsko
Organizatorzy :

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku, ul. Armii Krajowej 30, tel. (044) 683-09-41,
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.fabiani.edu.pl
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku, ul. Narutowicza 4, tel. (044) 683-57-32,
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.mbp-radomsko.pl

Cele konkursu:
  • popularyzowanie poezji Wisławy Szymborskiej,
  • kształcenie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem literackim,
  • inspirowanie młodzieży do redagowania wypowiedzi pisemnych,
  • promowanie młodych, uzdolnionych twórców.

Warunki konkursu :
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypowiedzi zainspirowanej wierszem Wisławy Szymborskiej. (Pytania pomocnicze: który z wierszy jest Ci najbliższy ? Dlaczego? W jaki sposób on przemówił do Ciebie? Co w nim jest najbardziej Twojego? Z czym się utożsamiasz? Może tylko z jednym zdaniem, zwrotem, myślą, sentencją? Dlaczego pamiętasz ten wiersz, a nie inny ? A może, którego z wierszy nie lubisz?).
3. Prace w 4 egzemplarzach należy składać w terminie do 28 lutego 2014 r. (w przypadku wysłania pracy pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

Adres :
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4, 97-500 z dopiskiem na kopercie „konkurs”.
Wypowiedź nie może przekraczać 2 stron A4 maszynopisu lub wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5). Nie powinna być dotychczas publikowana i opatrzona godłem słownym (pseudonimem).
4. Dane osobowe autora pracy ( imię , nazwisko, wiek, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, nazwa szkoły i adres, imię i nazwisko opiekuna) należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej godłem, dołączonej do składanej pracy.
5. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.
6. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów, jury będzie oceniać w szczególności oryginalność ujęcia tematu, wykraczanie poza schemat w myśleniu, umiejętność wyrażania emocji i kompozycji pracy.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac. W stosunku do prac wyróżnionych, zastrzega się prawo do prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie oraz możliwość wydania w antologii.
8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 8 kwietnia 2014 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku podczas uroczystej gali podsumowującej projekt „ Pielęgnujemy pamięć o Wisławie Szymborskiej ”.