Informacje

info-icon

Informacje

Wszystkie działy biblioteki są skomputeryzowane. Działalność merytoryczna odbywa się za pośrednictwem programu komputerowego „SOWA”.

Współpracują z nami

utworzono .

 

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

fik logoFundację założyła grupa osób, która zgromadziła fundusz założycielski z własnych darowizn. Pomysł założenia Fundacji Inicjatyw Kulturalnych narodził się w 1991 roku na bazie przemian społeczno – gospodarczo - politycznych, jakie od 1989 r. ogarnęły całą Polskę. Grupa lokalnych patriotów, obserwując narastający proces zamierania życia kulturalnego miasta, postanowiła przyczynić się do odrodzenia kulturalnych tradycji Radomska międzywojennego i lat 60. Działania założycielskie podjęto już w maju 1991 roku. Jacek Łęski (lekarz neurolog), aktywny społecznik, skupił wokół idei Fundacji grupę 8 osób.

Darowizny założycieli w wysokości 1-2 mln złotych (łącznie 22 miliony złotych - * przed rewaloryzacją) stworzyły podwaliny pod przyszły majątek Fundacji, który mógł być powiększany w drodze dotacji, darowizn, spadków i zapisów, dochodów ze zbiórek czy imprez kulturalnych.

5 listopada 1991 roku Fundację Inicjatyw Kulturalnych zarejestrowano pod numerem RF 1748 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy przy ul. Świętokrzyskiej 12.

Towarzystwo fotograficzne im. Edmunda Osterloffa

Osterloff logoTowarzystwo Fotograficzne w Radomsku powstało w 1962 roku z amatorskiego ruchu fotograficznego, którego rodowód sięga 1959 roku. Towarzystwo przyjęło imię Edmunda Osterloffa (1863 - 1938), artysty fotografa - wielkiej postaci historii polskiej fotografii, który mieszkał, zmarł i został pochowany w Radomsku. Członkowie Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku brali udział w wielu wystawach i konkursach fotograficznych krajowych i zagranicznych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Towarzystwo jest organizatorem Ogólnopolskich Plenerów Fotograficznych "NATURA I KRAJOBRAZ" oraz Biennale Fotografii Czarno-Białej "POSTAĆ LUDZKA w PEJZAŻU" - jedynego konkursu fotografii czarno-białej w Polsce. Przewodniczącym jury jest znany reżyser, Stanisław Różewicz.

Towarzystwo posiada własną Małą Galerię Fotografii, zlokalizowaną w westybulu Miejskiej Biblioteki Publicznej, korzysta również okazjonalnie z sal wystawowych Miejskiego Domu Kultury oraz Muzeum Regionalnego, w których prezentowane są wystawy członków Towarzystwa, jak również zaproszonych artystów fotografów. W 2007 roku Towarzystwo obchodziło 45 - lecie działalności. Prezesem Towarzystwa jest Marcin Kwarta, afrp.

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem Więcej"

wiem wiecej logo

Stowarzyszenie Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej” powstało w 2011 roku
i jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie radomszczańskich seniorów, oczekujących od lokalnych organizacji zainteresowania ich problemami i potrzebami. To odpowiedź na ich chęć ustawicznego kształcenia i pasję kreatywnego działania.

Organizacja skupia osoby, którzy dysponując wolnym czasem, chcą go spożytkować z korzyścią zarówno dla siebie, jak i środowiska. Program edukacyjny proponowany przez uniwersytet zapewnia studentom zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin życia, dlatego wśród oferowanych przedmiotów są między innymi: historia, psychologia, kulturoznawstwo, literatura, lektoraty językowe, spotkania z lekarzem, zajęcia komputerowe oraz cały pakiet zajęć gimnastycznych:

  • gimnastyka klasyczna,
  • profilaktyczna,
  • gimnastyka w wodzie oraz taniec.

Uwzględniając szeroki wachlarz zainteresowań członków, stowarzyszenie stara się modyfikować harmonogram zajęć, a także daje możliwość niekonwencjonalnego działania w utworzonych w tym celu sekcjach, które będąc formą autonomiczną, same nakreślają formy i kierunki pracy. Funkcjonujące sekcje to przede wszystkim niezwykle prężnie działający wolontariat, którego zakres działania przybiera przeróżne formy, od zbiórek pieniężnych i rzeczowych, przez pomoc fizyczną udzielaną osobom starszym oraz uczestnictwo w miejskich i ogólnokrajowych akcjach charytatywnych.

Ideą przyświecającą RUTW „Wiem więcej” jest podwyższanie komfortu życia osób starszych, korzystanie z potencjału w nich tkwiącego, uświadomieniu im, że mogą żyć godnie, że mogą czuć się potrzebni sami sobie i swemu środowisku, że mogą działać według własnych zamierzeń, dbając o swe siły fizyczne i intelektualne. Mając świadomość, że starość nikogo nie ominie, uniwersytet chce udowodnić, że ten okres w życiu można przeżywać aktywnie, przyjemnie i zdrowo.

Zasada uczestnictwa w zajęciach uniwersyteckich jest bardzo prosta, polega na wyborze dowolnego przedmiotu, poprzez uczestnictwo w wykładach, prelekcjach, zajęciach i warsztatach. Czynnikiem szczególnie łączącym społeczność akademicką są spotkania integracyjne, których motywem przewodnim jest integracja wewnętrzna, ale także integracja międzypokoleniowa, co pozwala rozeznać się i włączyć w działania o znacznie szerszym spektrum.

Helen Doron
Helen Doron
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko
Towarzystwo Przyjaźni POLSKO-WĘGIERSKIEJ
Towarzystwo Przyjaźni POLSKO-WĘGIERSKIEJ
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku

Dom Pomocy Społecznej w Radomsku został oddany do dyspozycji mieszkańców we wrześniu 2000 roku. Jest to obiekt w pełni nowoczesny, jedyny w swoim rodzaju, spełniający standardy europejskie, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Usytuowany na terenie zielonym o powierzchni 1,98 ha, posiada 2900 m2 powierzchni użytkowej i kubaturę 13500 m2.

Dom dysponuje 60 miejscami, w pokojach jedno i dwuosobowych z odpowiednio wyposażonymi łazienkami i WC oraz balkonami i niektóre z aneksami kuchennymi. Pokoje wyposażone są także w instalację przywoławczą. Placówka przeznaczona jest dla osób starszych, kobiet i mężczyzn, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną i materialną postanowili zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w RadomskuJesteśmy organizacją non-profit.W swoich strukturach skupiamy dzieci i młodzież z różnymi rodzajami niepełnosprawności z terenu powiatu radomszczańskiego.

Naszym celem jest troska o jakość warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich wszechstronny rozwój, inicjowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych. Cele statutowe realizujemy poprzez: współpracę z organami władzy publicznej, samorządem, instytucjami, kościołem i organizacjami pozarządowymi.

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Społecznej Akademii Nauk

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Społecznej Akademii NaukJesteśmy organizacją non-profit.W swoich strukturach skupiamy dzieci i młodzież z różnymi rodzajami niepełnosprawności z terenu powiatu radomszczańskiego.

Naszym celem jest troska o jakość warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich wszechstronny rozwój, inicjowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych.
Cele statutowe realizujemy poprzez: współpracę z organami władzy publicznej, samorządem, instytucjami, kościołem i organizacjami pozarządowymi.

UJK fila w Piotrkowie Trybunalskim
UJK fila w Piotrkowie Trybunalskim

Szkoły: