Aktualności

books

Aktualności

  Obecnie w siedzibie Biblioteki o powierzchni 1728 m kw. mieszczą się na parterze: wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych. Klimatyzowane piętro to czytelnia dla dorosłych, która liczy 80 miejsc, sala konferencyjna i Punkt Informatyczny.

Biblioteka jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd i sanitariaty przystosowane dla ich potrzeb.

Konkurs "Samorząd przyjazny czytelnictwu"

utworzono .

Konkurs "Samorząd przyjazny czytelnictwu" zorganizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi w ramach kampanii społecznej „Łódzkie Czyta” był adresowany do władz samorządowych oraz instytucji kulturalnych, oświatowych, stowarzyszeń, fundacji itp. w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich oraz powiatach województwa łódzkiego. 

Cele Konkursu były następujące:

 • Aktywizacja samorządów gminnych i powiatowych w województwie łódzkim w zakresie działań na rzecz propagowania czytelnictwa.
 • Wyróżnienie instytucji, stowarzyszeń, fundacji itp. pozyskujących fundusze zewnętrzne na działania związane z czytelnictwem kierowane do mieszkańców gminy/powiatu.
 • Nagrodzenie instytucji, stowarzyszeń, fundacji itp. za pomysłowość i innowacyjność w zakresie projektów propagujących czytelnictwo, wyróżnienie niekonwencjonalnych działań wspierających książkę i czytanie.
 • Wyróżnienie władz samorządowych, których działania w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2012 r. poprawiły sytuację finansową, organizacyjną, lokalową bibliotek publicznych i stworzyły jak najlepsze warunki do pełnienia przez nie statutowych zadań nowoczesnych bibliotek.
 • Nagradzanie i promowanie aktywności władz samorządowych w zakresie działań sprzyjających uczestnictwu bibliotek w ogólnopolskich programach: Program Rozwoju Bibliotek, Biblioteka+. Szkolenia dla bibliotekarzy, Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek, Dyskusyjne Kluby Książki.

 

W dniu 4 grudnia 2012 r. w WiMBP w Łodzi obradowało Jury Konkursu w składzie:
 • Barbara Czajka – dyrektor WiMBP
 • Piotr Bierczyński - zastępca dyrektora WiMBP
 • Małgorzata Cegiełko – kierownik Działu Metodyki, Analiz i Promocji
 • Ewa Baranowska – pracownik Działu Informacji Naukowej WiMBP, Biuro kampanii „Łódzkie Czyta”
 • Anna Wejman – pracownik Działu Metodyki, Analiz i Promocji WiMBP.

Na Konkurs wpłynęło 26 zgłoszeń z samorządów powiatowych i gminnych.

  Jury Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami i przejrzeniu załączonych materiałów dokonało wyboru najlepszych samorządów. Przy ocenie zgłoszeń wzięto pod uwagę następujące kryteria: innowacyjność i stopień złożoności organizacyjnej przedsięwzięcia, aktywność władz samorządowych, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, wielkość przeznaczanych środków na funkcjonowanie biblioteki (budżet, środki na zakup zbiorów), warunki lokalowe (remonty, modernizacje, nowe lokale).

Decyzją Jury Konkursu "Samorząd przyjazny czytelnictwu" w kategorii powiat przyznano:

 • I miejsce  - Starostwu  Powiatowemu  w Sieradzu
 • Wyróżnienie – Starostwu  Powiatowemu  w Poddębicach

 

W kategorii gmina:
 • I miejsce – Urzędowi Miasta Radomska
 • II miejsce – Urzędowi  Gminy Sędziejowice
 • II miejsce – Urzędowi Miejskiemu  w Konstantynowie Łódzkim
 • III miejsce – Urzędowi Gminy Gorzkowice

 

 

Wyróżnienia w Konkursie w kategorii „gmina”  przyznano:
 • Urzędowi  Miejskiemu w Wieluniu
 • Urzędowi  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 • Urzędowi  Miasta Zgierza
 • Urzędowi Miejskiemu  w Łasku
 • Urzędowi Gminy Rząśnia

 

  Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się w dniu 17 grudnia 2012 r. o godz. 11.30 na spotkaniu podsumowującym kampanię społeczną „Łódzkie Czyta” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. UM Radomsko otrzymał w nagrodę laptopa, którego Pani Prezydent Anna Milczanowska przekazała bibliotece, sprawiając dużą frajdę obdarowanym. 

Festiwal Pięknego Czytania w MBP

utworzono .

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się Festiwal Pięknego Czytania.
Organizatorem festiwalu była Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach.
Patronat honorowy nad konkursem sprawowali:
 • Pan Krzysztof Zygma - Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego
 • Pan Robert Zakrzewski - Starosta Powiatu Radomszczańskiego
 • Pani Wioletta Pichit - Wójt Gminy Ładzice
 • Pani Anna Kosendek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku
 • Patronat medialny: tygodnik radomszczański "Między stronami"
W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum.