Aktualności

books

Aktualności

  Obecnie w siedzibie Biblioteki o powierzchni 1728 m kw. mieszczą się na parterze: wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych. Klimatyzowane piętro to czytelnia dla dorosłych, która liczy 80 miejsc, sala konferencyjna i Punkt Informatyczny.

Biblioteka jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd i sanitariaty przystosowane dla ich potrzeb.

XVIII EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO „NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK“

utworzono .

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA

XVIII EDYCJI KONKURSU „NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK“

(pobierz tutaj w pdf)

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku (zwana dalej MBP) serdecznie zaprasza do udziału w konkursie czytelniczym
ph. „Najaktywniejszy czytelnik“ (zwanym dalej Konkursem), który realizowany jest w:

 • Filii Nr 1 MBP przy ul. Batorego 3,

 • Filii Nr 2 MBP przy ul. Piastowskiej 10,

 • Filii Nr 3 MBP przy ul. Jagiellońskiej 16,

 • Filii Nr 4 MBP przy ul. Brzeźnickiej 149,

 • Oddziale MBP dla dzieci przy ul. Narutowicza 4.

Cele Konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży,

 • kształtowanie nawyku systematycznego czytania,

 • popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku dzieci i młodzieży,

 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu i cennego źródła zdobywania wiedzy.

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie swojego uczestnictwa do 30 stycznia 2021r. poprzez wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Każdy młody czytelnik może zgłosić się do Konkursu tylko w jednym miejscu, tzn. może być uczestnikiem Konkursu w Oddziale dla dzieci lub w wybranej przez siebie filii.

 3. W Konkursie mogą brać udział czytelnicy w wieku od 7 do 15 lat.

 4. Uczestnicy Konkursu podzieleni zostaną na trzy kategorie wiekowe:

  • 7 - 9 lat (kategoria I),

  • 10 - 12 lat (kategoria II),

  • 13 - 15 lat (kategoria III).

 5. Uczestnicy kwalifikowani będą do określonej kategorii wiekowej na podstawie roku urodzenia.

 6. Konkurs będzie trwał od 2 stycznia 2021r. do 15 maja 2021r.

 7. Zwycięzcami zostaną osoby, które w czasie trwania Konkursu przeczytają największą ilość książek wypożyczonych zgodnie z § 6 Zasad udostępniania zbiorów Rozdział III Regulaminu korzystania ze zbiorów MBP w Radomsku i jej filii bibliotecznych.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapytania uczestnika Konkursu o treść przeczytanych książek.

 9. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie miało miejsce w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia 15 maja 2021 r.

 10. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora Konkursu
  (www.mbp-radomsko.pl), nadto do laureatów będą przesłane zawiadomienia.

 11. Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe.

 12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 13. Wszelkie sprawy sporne lub nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.